Termotim

Gorionici

Servis

Termotim vrši servis gorionika i ložnih uređaja većine proizvođača gorionika. Zahvaljujući tome što raspolažemo lagerom originalnih rezervnih delova i opreme možemo brzo, kvalitetno i povoljno da servisiramo industrijske gorionike.

Servis

Termotim je opremljen potrebnim alatom i opremom, stručnim kadrom sa dugogodišnjim iskustvom, dokumentacijom gorionika i prateće opreme. Na izvršene radove dajemo garanciju. Termotim ima sertifikovanog servis inženjera kompanije Saacke i sistema se@vis® Saacke.

Šamoterski radovi

Termotim vrši pregled šamotnog ozida, izradu šamotnog ozida na osnovu konstrukcije ložišta, plameno–dimne cevi i tipa gorionika. Vrši se ugradnja odgovarajućeg šamotnog materijala uz garantni rok.

Šamotiranje

Ušteda energije

Kontrolisan utrošak energenata je osnova jeftinije, a samim tim i konkurentnije proizvodnje i morao bi biti cilj svakog preduzeća. Programe uštede energije Termotim bazira na povećanju stepena iskorišćenja kotlovskog postrojenja, smanjenju gubitaka kod potrošača, primeni novih materijala i tehnologija, kao i edukaciji kadrova. Ovi programi u zavisnosti od veličine ulaganja ostvaruju nivo uštede u granicama od 5 do 20%.

Ušteda energije

Kontrola i regulacija sagorevanja

Termotim raspolaže opremom za kontrolu i podešavanje procesa sagorevanja svih vrsta goriva u ložištima kotlova i drugih industrijskih postrojenja. Elektronski uređaji za analizu produkata sagorevanja omogućuju nam praćenje savremenih trendova održavanja postrojenja iz ove oblasti. Određujemo kvalitet sagorevanja goriva i stepen korisnosti kotlova. Vršimo podešavanje ložnih uređaja za sve vrsta goriva, da bi isti radili sa visokim stepenom korisnosti u optimalnim režimima prema za to propisanim normama.

Kontrola sagorevanja

Isporuka novih gorionika

Termotim je generalni zastupnik E&M Combustión gorionika za područje Srbije i šire regije. Termotim vrši isporuku gorionika proizvođača Saacke i Weishaupt.

Isporuka novih gorionika