Viber +381 69 636763 Facebook LinkedIn

Termotim

Gorionik na kombinovano gorivo prirodni gas - propan

Instalirana oprema za sagorevanje je JBD 6000-G mešoviti gorionik dizajniran i proizveden od strane kompanije E&M Combustión. Ima snagu od 600 do 6.000 kW za rad na pritisku od 200 mbar, te dve nezavisne regulacione gasne rampe za prirodni gas i propan.

E&M Combustion JBD 6000-G mešoviti gorionik

Alternativa trenutno visokoj ceni prirodnog gasa može biti korišćenje propana i prirodnog gasa. Zaista, konstantno povećanje cene gasa koji uglavnom koristi industrija moglo bi se ublažiti izmenom goriva u istom proizvodnom pogonu. To je sa tehničke tačke gledišta moguće korišćenjem sistema mešovitog sagorevanja.

E&M Combustion JBD 6000-G mešoviti gorionik

Trenutne visoke cene zahtijevaju hitne odgovore, lako pristupačne za one gasno intenzivne sektore kao što su metalurgija i čelik, papir, staklo, đubriva, keramika i tekstil, kao i hrana. Svi su oni veliki potrošači na koje u velikoj meri utiče rastući trend rasta cene prirodnog gasa.

© 2012—2023 Termotim — Isporuka i servis gorionika, automatizacija kotlarnica, klimatizacija, grejanje i ventilacija Web design & development Tacit