Viber +381 69 636763 Facebook LinkedIn

Termotim

Isporuka i servis gorionika, regulacija sagorevanja

Isporuka novih gasnih gorionika i gorionika na tečna goriva

Termotim vrši isporuku, ugradnju i puštanje u rad novih industrijskih gorionika i kućnih varijanti gorionika proizvođača E&M Combustión. Gorionici su izrađeni po svim najnovijim standardima, od visoko kvalitetnih materijala i komponenti. Gorionici su veoma efikasni i prate najsavremenije trendove. Vršimo isporuku industrijskih gasnih gorionika, kućnih varijanti gasnih gorionika, kao i gorionika na sva tečna goriva.

Gorionik

Naš stručan tim servisera koji su prošli sve obuke kod proizvođača opreme, brzo i efikasno otklanjaju sve nastale smetnje, odnosno kvarove prilikom rada. Našim kupcima nudimo održavanje po sistemu ključ u ruke.

Gorionik

Našim kupcima nudimo izradu novih kotlarnica po najsavremenijim standardima, a sve to po sistemu ključ u ruke.

Servis

Pored svega ovoga, u našem timu imamo stručne ljude koji su ovlašćeni serviseri firme Saacke i Oilon, dok vršimo i servis gorionika Weishaupt, kao i Wanson, Baltur, Riello, i ostalih gorionika koje se nalaze na našem tržištu. Našim kupcima obezbeđujemo rezervne delove sa lagera.

Servis

Kontrola i regulacija sagorevanja

Termotim raspolaže opremom za kontrolu i podešavanje procesa sagorevanja svih vrsta goriva u ložištima kotlova i drugih industrijskih postrojenja. Elektronski uređaji za analizu produkata sagorevanja omogućuju nam praćenje savremenih trendova održavanja postrojenja iz ove oblasti. Određujemo kvalitet sagorevanja goriva i stepen korisnosti kotlova. Vršimo podešavanje ložnih uređaja za sve vrsta goriva, da bi isti radili sa visokim stepenom korisnosti u optimalnim režimima prema za to propisanim normama.

Kontrola sagorevanja

Ušteda energije

Kontrolisan utrošak energenata je osnova jeftinije, a samim tim i konkurentnije proizvodnje i morao bi biti cilj svakog preduzeća. Programe uštede energije Termotim bazira na povećanju stepena iskorišćenja kotlovskog postrojenja, smanjenju gubitaka kod potrošača, primeni novih materijala i tehnologija, kao i edukaciji kadrova. Ovi programi u zavisnosti od veličine ulaganja ostvaruju nivo uštede u granicama od 5 do 20%.

© 2012—2024 Termotim — Isporuka i servis gorionika, automatizacija kotlarnica, klimatizacija, grejanje i ventilacija Web design & development Tacit